През 2013 г.по схема BG 161 PO 003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" в компанията са внедрени ЕРП система за управление на ресурсите и стандарт ИСО 22 000 за безопасност на храните. Изградена е модерна заводска лаборатория за физико-механични изследвания.

С нововъведенията Гриппа АД успява да осигури бързо и лесно управление на ресурсите и да планира успешно поръчките от клиентите, като същевременно им гарантира безопасност на продуктите на най-високо ниво. Общата стойност на проекта възлиза на над 300 хил. лв.

В началото на 2014 г. по схема BG 161 PO 001-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" фирмата въвежда в експлоатация Екструдерна линия за производство на ПЕТ фолио и Термоформовъчна машина за производство на опаковки. Новите инвестиции повишават конкурентоспособността на компанията, повишаването на производствения капацитет и предлагат на клиентите продукти с високо качество на гъвкави цени. Общата стойност на проекта възлиза на над 2 млн. лв.