Полетата маркирани с * са задължителни
1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
 
 
Имате ли шофьорска книжка 
 
Транспорт до Гриппа АД 
2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 
2.1 Опишете вашият предишен професионален опит в хронологичен ред от последната към първата(ако сте бил нает на повече от пет места опишете само последните пет) 
2.1.1 
 
 
 
2.1.2 
 
 
 
2.1.3 
 
 
 
2.1.4 
 
 
 
2.1.5 
 
 
 
 
 
 
3. ОБРАЗОВАНИЕ 
3.1 Моля попълнете всички клетки (до вашето ниво на образование) 
3.1.1 Училище/университет 
 
 
 
3.1.2 Професионална гимназия 
 
 
 
3.1.3 Гимназия 
3.1.4 Основно училище 
 
 
 
 
 
4. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
4.1 Какви чужди езици ползвате? Какво е нивото Ви на владеене на чужди езици? (Използвайте стенените - основно, добро, отлично) 
 
Разбиране 
Говорене 
Писане 
 
 
Разбиране 
Говорене 
Писане 
 
 
5.Общи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моля, въведете следния код за сигурност (CAPTCHA).:
...