Политика по защита на личните данни

 

     
             

ГРИППА АД е производствена компания, създадена през 1996 година.

Основната дейност на предприятието е съсредоточена в следните направления:

 • Производство на полимерни опаковки (ПЕТ, ПС и ПП) за хранително-вкусовата промишленост;
 • Производство опаковки от алуминиево фолио за хранително-вкусовата и фармацевтична индустрия;
 • Производство малогабаритни, полимерни опаковки (ПЕТ, ПС и ПП) за химическата промишленост, препарати за растителна защита и др.;
 • Производство полимерни (ПЕТ, ПС и ПП) технически изделия;
 • Производство и ремонт на инструментално оборудване и матрици за термоформоване, екструзия и шприцване.
 • Екструзия и ко-екструзия на фолиа (ПЕТ и ПС) 
 

Запазената търговската марка на продуктите на ГРИППА АД е DIPPACK

и съдържа следните продуктови серии:

 • DIPPAC MILK – серия продукти за опаковане на мляко и млечни продукти;
 • DIPPACK ICE – серия продукти за опаковане на сладоледи;
 • DIPPACK PHARMA - серия продукти за опаковане на фармацевтични продукти;
 • DIPPACK AGRO – серия продукти за опаковане на химически продукти и продукти и средства за растителна защита;
 • DIPPACK TECNO - серия полимерни и метални технически продукти и услуги.
 • DIPPACK FOOD - серия продукти за опаковане на хранителни продукти
 • DIPPACK FOIL - производство на фолиа (ПЕТ, ПП и ПС) с широко приложение в хранителната индустрия и за технически цели
 

ГРИППА АД притежава съответните технологии, оборудване и квалифициран персонал за реализиране на напълно затворен технологичен и производствен цикъл включващ:

 • Проектиране и дизайн на опаковката; предпечат и изработка на печатни форми съвместно с нашия търговски партньор;
 • Изработка на инструментално оборудване, техническа комплектовка и документация;
 • Високо-технологични и производителни мощности в сферата на екструзията на ПЕТ, ПС и ПП, термо и вакуум формоването и шприцването на полимерни изделия, висококачествен многоцветен печат върху полимерни конични изделия и гъвкави полимерни и алуминиеви фолиа, етикетиране вкл. IML.;
 • Добре изградена сервизна и ремонтна база за поддръжка на производственото оборудване и инструменти.
 

ГРИППА АД притежава напълно изградена многостепенна система за управление на качеството ISO-9001 подплатена с обучен персонал за качествен контрол и съответни действащи процедури и форми за осигуряване на това.

 

ГРИППА АД работи по стандартите на ISO-22000 – регламентиращи условията на работната среда и стриктно спазване на технологиите за производство. За това спомага новоизгадената и оборудвана със съвременна техника микробиологична-физико-химична лаборатория за изследване на микробиологичните, химични и физични свойства и параметри на работната среда, входящите суровини и материали и готовата продукция.